Vikåsen

under Berghem Skattegård i Berghems rote

1876 byggs Vikåsen av Johan August Söderberg f.1838 som då bor på backstugan Johansberg under Berghem Skattegård. Han har en anställd, Per Alfred Larsson f.1856 från Eksjö i lanthandeln, då den öppnar 1877. Han flyttar vidare 1878. Nu när huset är färdigbyggt flyttar Johan August in med hustrun Kristina Magnusdotter f.1842 och 5 barn. Dom får 2 barn till. 1910 avlider Johan August av Kräfta. Kristina med dotter Anna f.1877 driver nu butiken vidare, framtill 1922 då dottern Selma f.1875 som är gift med Oskar Johansson kommer från Hakarp tar över butiken som drivs vidare till 1926, då Oskar o Selma flyttar vidare till Jönköping och då läggs affären ned. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Vikåsen.