Soldattorpet Soldattorp 31 Skarpastugan, Fridhem

under Önnarp 2 i Solbergas rote

1681 blir torpet ett Soldattorp och 2 soldater antages till roten. Sista soldaten kommer 1872 från Bosgård Norrgård och är Lars Peter Petersson Skarp f.1850. 1874 gifter han sig med Matilda Jakobsdotter f.1846 från Ängsberg. Dom får 5 barn. 1903 flyttar dom vidare till Bst Hageberg på Berghem Hallagård. Torpet bebos vidare och finns fortfarande kvar. Boende på Soldattorp 31, Skarpatorpet, Fridhem.