Kvarnen Kaxvik

under Kärr Gård 1 i Pickarps rote

Kvarn och såg.