Lägenheten Rosenborg

under Kaxholmen i Pickarps rote

1934 flyttar Axel Nilsson f. 1886 och Elsa Larsson f. 1895 in i sitt nybyggda hus tillsammans med 8 barn. Dom kommer från Kristinedal i Kaxholmen. Hustrun Elsa går bort 1970 och 1976 dör Axel. 1948 gifter sig dottern Gunborg f. 1924 med Karl Erik Verner Karlsson f. 1920