Kulturminnet Botarps Eken

under Botarp Övre i Karsnäss rote

En gammal Ek som varit omtalad i släktleden bakåt. Ålder har inte kunnat bestämmas men uppskattas till ca: 250 år. Stamomkretsen är uppmätt till 4,4 meter och diametern är 1,37 cm. 3-5 dm tjocka, kraftiga rötter utgår från roten, liggande uppe på jordytan med berggrund strax under.