Gården Stora Edet efter 1881

under Bosgårds rote

Hit flyttades gården vid Laga Skifte 1881.