Torpet Mårtenstorp Frälsegård 2:5

under Mårtenstorp Frälsegård i Mykinges rote

År 1865 kommer från Berghem Hallagård, drängen Johan Svensson f.1823 till sitt nu, ny avstyckade torp. 1866 gifter han sig med Brita Månsdotter Gård f.1827 från Vättersmålen. Dom förblir barnlösa och 1879 dör Brita. Redan 2 månader efter, avlider även Johan av en urinvägs sjukdom. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Mårtenstorp 2.5.