Lägenheten Lönneberga

under Rudu Ödegård 5:1 efter 1915 i Rudus rote

1932 avstyckas från Rudu Ödegård, tomten Rudu Ödegård 5:5 och bebyggs. 1933 kommer från Bäckadal i Hunneryd, muraren Gustav Adolf Svensson f.1874 och Emma Charlotta Magnusson med 2 barn. Gustav Adolf går bort av Blodpropp 1938 och hans hustru avlider av Diabetes 1941. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Lönneberga.