Gården Hov Åtting

under Hovs rote

Hov Åttingen var ett skattehemman där jorden ägdes av bonden medan kronan hade rätt till räntan. Skattegårdarna beboddes alltså av självägande bönder.
Vidare forskning kommer att ske…….
Boende på Hov Åttingen.