Backstugan Soldattorp Nr 21 Backstuga

under Hov Norrgård i Hovs rote

Bebott 1787 - 1875. Inga tydliga rester finns kvar av Bst, men Bst är tydligt utmärkt på karta. Sista boende kom 1860, från Soldattorp Nr 21 och var avskedade soldaten Magnus Johansson Lejon f.1803 och Maria Persdotter f.1797 med en son. 1874 avlider Maria av Slag. Magnus äger gården och tomten nr 23 och Nr 24, Båtmanlyckan i Jönköping, vilket han flyttar till 1875.