Backstugan Sänka (Sinka)

under Bönarp i Siggarps rote

Backstugan finns med på karta från 1795. Skogsstyrelsens inventering 2014 fann troliga rester efter stugan, vilka har dokumenterats. Sista boende kom ifrån Rudu Skattegård 1818 och är Brita Larsdotter f.1794 och 2 barn. Brita fick ytterligare 3 oäkta barn innan hon avled av Hetsig Feber 1839. Därefter har stugan övergivits. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Sänka, Sinka. 1839 Bouppt Brita Larsdotter.