Lägenheten Ruduborg

under Rudu Ödegård 5:1 efter 1915 i Rudus rote

1933 flyttar från Lekeryd Handlanden, Henning Teodor Johansson f.1876 med hustrun Ester Elisabet Fag f.1876 in i sitt nybyggda hus. Men redan året därpå flyttar dom tillbaka till Lekeryd. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Ruduborg.