Torpet Ekeskogen

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Finns med på 1773 års karta över Lyckås med beskrivning.  Exakta platsen är ännu ej funnen. Torpet finns benämnt i tidiga 1600-tals handlingar men upphör helt i slutet på 1780-talet då Torparen Måns Månsson f. 1722 och hans hustru Marit Jönsdotter f. 1723 med 4 barn flyttar till Alarp.