Backstugan Bäckadal

under Grav 1:2 i Siggarps rote

1889 gifter sig Fiskaren, August Larsson Fröjd f.1854 med Emma Jonasdotter f.1862 från Krubbarp, när han bor med sin mor i backstugan Fröjdesås. Men den stugan är i så dåligt skick, att August bygger en ny stuga på andra sidan vägen och som dom flyttar in i 1902. 1941 dör August av en Hjärnblödning och 1947 dör Emma av Lunginflammation. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Bäckadal.