Gården Bosgård Norrgård 1:3

under Bosgårds rote

Bosgården finns antecknad redan i 1533 års Småländska Landskapshandlingar. Bosgård Norrgård var från början 1 gård med 2 brukare och löd under Lyckås framtill 1881 då Laga Skifte genomfördes. Då delades gården på 2 ägare varav den ena fick flytta 450 meter norr över.
Första egna ägaren på kvarvarande gård, var Gustav Isaksson f. 1849 från Byarum. Han gifte sig 1892 med Ida Sofia Johannesdotter f.1863, en piga på gården. Dom fick 6 barn tillsammans. Men redan 1903 flyttade dom vidare till Sandseryd och sålde gården till Viktor Larsson f.1864 från Rävlinge. Han hade med sig hustrun Emma Charlotta Svensdotter f.1868 och 6 barn. Dom fick ytterligare 4 barn. Men redan 1906 köper Viktor, Bosgård Södergård och flyttar dit.
Förra ägaren Gustav Isaksson i Sandseryd, köper då tillbaka gården och flyttar in där 1906 hustru och 7 barn.