Backstugan Lyckan

under Alarp i Alarps rote

Svaga grundrester med tydligt spisröse.