Torpet Kopparmålen

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Kopparmålen ligger på vad man kan kalla Lyckås skogar. I skärstad har detta torp har varit en gård som kan spåras ända bakåt i tiden från sent 1300 tal genom flera ödeläggelseperioder framtill 1900 talets mitt. Gårdstomten mäter ca75x40 m . Enligt Fornsök ska det även finns två husgrunder den ena mäter ca 9x6 m med ett spismursröse, 4 m i diam. och 1,2 m hög av tegel. Den andra husgrunden är sentida, 4x4 m, med 0,2-0,4 m h syllstensrad. Finns den så är den övertorvad eller inne under högt gräs och hallon sly och inte synlig. Men den terrasserade kanten synes väldigt bra ifrån vägen. I nord öst om husgrunden med skylten ligger en jordkällare stensatt men stora gråsten med vit murning, trots inrasad öppning så är "rummet " intakt och kan ses. Fin där den ligger i slänten med öppning mot söder och ventilations glugg mot norr. Öst om skylten finns fruktträd och bär buskar något slags druvfläder. Med mot vägen finns en stor ask med midjemått på ca 2.90m En jordkällare hittades nord öst om husgrund med skylt. ca 6 x 4.50 meter och höjd kanske 1.70, innermåttet kan vara 2.80 x2.28 och höjd 1.40m med smalare entre, men man kan klart se att den är murad eller lagd av gråsten på hur de lagt stenarna.