Backstugan Marielund

under Kaxholmen i Pickarps rote

1842 flyttar Sockenskräddaren Nils Blomkvist f. 1815 och hans hustru Maria Månsdotter f. 1815 med en dotter in i sitt nybyggda hus. Dom kommer från en Bst på Edeskvarna Södergård. Dom får  4 barn till varav 2 dör i tidig ålder. 1893 dör Maria av Lungsot och 1898 dör Nils av Blåskatarr. 1900 byggs det ett nytt hus av ägaren Johan Larsson Kraft och man har nu en affär däri samt 2 lägenheter. Butiken drevs av makarna Johan Wilhelm Lindgren f. 1836 och hans hustru Kristina Elisabet Samuelsson f. 1837. Dom var barnlösa och kom från Jönköping, dit dom flyttar igen 1909. Ägaren av huset Johan Larsson Kraft f. 1839 och hans hustru Maria Blomkvist f. 1844 flyttar tillsammans med 2 barn ned från Gestra Skattegård och driver butiken vidare.