Gården Muggebo

under Kättilstorps rote

Muggebo är en Frälsegård under Lyckås och dokumenterad redan i slutet av 1500-talet.
Mer historik och bilder kommer……..
Boende på Muggebo.
1901 Muggebo Lappland Arrendekontrakt.