Lägenheten Villa Ed

under Edeskvarna Södergård 6:1 i Edeskvarnas rote

När Lars Magnus Jansson f.1837 och Kristina Nilsdotter f.1843 bygger Villa Ed och flyttar in med dottern Hulda Kristina f.1873, är lite osäkert. Men huset är byggt före 1915. Uthuset bakom villan är tidigare undantags hus för Norrgården. Lars Magnus dör 1918 av Tarmvred. Och 1928 avlider Kristina av Hjärtfel. Dottern Hulda bor kvar som ogift till sin död 1952. 1946 kommer en annan ogift dotter Rut Ingrid Sofia f.1889. Hon har varit hushållerska åt sin ogifte bror på Norrgården och lever kvar i huset till sin död 1966. Sista noterade hyresgästen i huset är Trädgårdsmästaren Hening Jansson f.1904 med hustrun Ebba Karlsson f.1900 och 3 barn som 1937 kommer från Edeskvarna Södergård. Dom bor kvar till 1952, då dom flyttar vidare till Edeskvarna Södergård 1:7.