Backstugan Lunden

under Mårtenstorp Frälsegård i Mykinges rote

När Mårtenstorp Frälsegård försäljs 1898 så tar hemmansägaren Jonas Persson f.1832, undan den nu uppförda lägenheten Lunden 1, åt sig och sin fosterdotter Alma Elvira Jonasdotter f.1882 och flyttar dit 1899. 1905 utvandrar Jonas till Amerika, där han tar namnet Jonas Lundeen. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Lunden.