Lägenheten Hälleskär

under Rudu Frälsegård efter 1765 i Rudus rote

1914 kommer från Solvik på Rosenlund Trädgårdsmästare Gustav Syren f.1877 och hustrun Anna Sofia Jonsson f.1874 med 4 barn till Hälleskär. 1923 köper Gustav Syren, Hälleskär för 9000:- av Rudu Frälsegård. Anna Sofia avlider av åderförkalkning i hjärnan 1947. 1955 gifter Gustav om sig med Föreståndarinnan på Blindhemmet i Bunn, Anna Elvira Rosenqvist f.1889. Gustav avlider 1961 och Anna Elvira flyttar tillbaka till Finnarp i Ölmstad. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Hälleskär.