Torpet Nystugan

under Skärstad Prästgård i Råbys rote

1775 gifter sig drängen från Prästgården, Johannes Nilsson f.1743 och Segrid Svensdotter f.1749 från Drättinge Skattegård och flyttar in i det nya torpet. Dom får 2 döttrar. Johannes avlider 1797 av Bröstsjuka. 1910 kommer från Nylandet Axel Gustavsson f.1872 och Ida Sofia Larsdotter f.1875 med 4 barn. Dom får en son till, Arvid f.1911. 1917 flyttar dom till Skärstadtorp. Sista boende kommer från Berghemsgatan och är Otto Gustavsson f.1882 och Agda Ottilia Johansson f.1882 med 2 barn. Dom får ytterligare 5 barn, innan dom 1938 flyttar till Nylandet. Torpet rivs i början av 1940-talet. Boende i Nystugan.