Kulturminnet Dynamitkullen

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Här förvarades dynamiten på säkert avstånd från annat. Dynamiten tilldelades av Greven James Hamilton till bönderna som arrenderade Stickelösa gårdarna. Dom hade krav på sig i arrende kontrakten att odla upp mer mark på gårdarna. Källan var tegelsatt efter sidorna cirka 60 cm i fyrkant. Över det hela låg 2 lock med mycket kraftiga järnbeslag. Gropen är tydlig än i dag och ramen runt gropen finns bitvis kvar med de mycket kraftiga järnbeslagen och lås haken.