Gården Sandvik Norrgård 2:1

under Edeskvarnas rote

Denna mangårdsbyggnad är byggd är uppförd under 1890 talet.