Torpet Lappland, Ödelappland

under Muggebo i Kättilstorps rote

Torpet Lappland finns före 1700-talet. Det är bebott tills änkan Anna Bengtsdotter f.1814, avlider av Ålderdom 1897. Men redan 1890 brukas gården av Muggebo. Efter det att Anna avlidit blir torpet öde och benämns i handlingar som Ödelappland. I början på 1900-talet köper Snickerifabrik AB i Jönköping marken för att ta hand om skogs virket. Torpet står nu öde mellan 1897 till 1927. Då kommer från Rävlinge, Arrendatorn och H:äg, Johannes Svensson f.1882 och Ebba Nanny Maria Svensson f.1899 och 4 barn. Dom får 3 barn till, innan dom 1934 flyttar till Haurida. Boende på Ödelappland, Lappland.