Gården Rudu Ödegård 5:1 efter 1915

under Rudus rote

1915 tar sonen på Ödegården, David Johansson f.1882 över ägarskapet och brukandet. Han har byggt ett nytt hus strax intill den äldre mangårdsbyggnaden, där hans far och mor bor kvar i. Den byggnaden blir nu gårdens nya mangårds byggnad. Samma år så gifter han sig med Sigrid Johansson f.1889 från Berghem Hallagård. Dom får 6 barn. År 1930 beviljas att dom får Rudenstam som släktnamn för familjen.
Mer historia och bilder kommer…..
Boende på Rudu Ödegård 5-1 efter 1915.