Backstugan Sandhem

under Hunneryd i Pickarps rote

Första boende på Bst är Fåraherden från Lyckås,  Johannes Danielsson f. 1821 och hustrun Elisabet Appelqvist f. 1841, tillsammans med 2 barn som flyttar in 1900. Redan 1902 flyttar dom vidare till Bäckadal på Hunneryd. 1902 kommer Soldatänkan från ST Nr 8 på Krubbarp, Inga Kristina Kling Björklund f. 1850 tillsammans med 2 barn. 1909 går Bst över till Kärrs ägande och 1911 får Inga Kristina Kling köpa Sandhem fri för 450 kr. Inga Kristina dör 1940 av Ålderdomssvaghet. Den sista noterade boende är Snickaren Karl Petrus Larsson f. 1877 som 1939 kommer från Rosenholm tillsammans med hustrun Ester Elisabet Adolfsdotter f. 1884 och 5 barn. Ester Elisabet går bort 1965 och året därpå dör Karl Petrus.