Torpet Halisa

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Halisa finns redan på 1500-talet. Fram till 1793 benämns torpet Halösa och därefter Halisa enl Hfl. Första boende enl. kyrkoböckerna är änklingen Jöns Bengtsson f.1627 som gift om sig med Anna Jönsdotter f.1631. Anna dör 1690 och Jöns gifter 1692 om sig med Ingeborg Persdotter f.1637, en piga från Drättinge. Jöns går bort redan 1692. Torpkontraktet för 1896 kräver 156 dagsverken av torparen Anders Jonsson f.1864. Unik ålder i Skärstad på den tiden då den 15/3 1730, begrovs en gammal hustru Ingrid Persdotter från Halösa, 104 år.