Backstugan Berget (Orrens)

under Solberga 1 i Solbergas rote

Berget ligger på en för Solberga gemensam utmark mot Alarp. Backstugan kommer till när soldatänkan Sara Månsdotter från Stackeryd soldattorp Nr 37 med 2 döttrar. Hon bor kvar tills hon 1821 flyttar till Harjet. 1824 kommer Sven Karlsson f.1773 från Edeskvarna Norrgård som 1825 gifter sig med Brita Månsdotter f.1787 från Mårtenstorp. Brita dör av Barnsbörd samma år. Sven gifter om sig 1826 med Katrina Jönsdotter f.1799 från Berghem Kronogård. Dom får 2 söner Johan f.1827 ocj Johannes f.1830. Johannes bor kvar till 1911 då han flyttar till Försörjningshemmet och blir därmed den sista boende i stugan. Boende på Berget.