Berghems Skola

under Berghem Hallagård i Berghems rote

1910 är skolan färdigbyggd och från Bst Katrineholm kommer änkan Kristina Svensdotter Fritzell f.1852 med fosterdottern Astrid Viola Vilhelmina Lindström f.1910. Kristina och fosterdottern bor kvar till 1931 då dom flyttar till backstugan Heden på Råby. Lägenheten behövs till den nyanställda småskolelärarinnan Vera Andersson f.1905 från Blekinge, som blir lärare 1931-1941. Mer historia om lärare samt bilder kommer….. Boende i Berghems Skola.