Lägenheten Berghälla

under Berghem Skattegård i Berghems rote

1933 byggdes Berghälla av Virkeshandlaren Emil Magnusson f.1897 som med hustrun Ebba Ryd f.1896 kom från Siringe Deragård med en dotter. Dom får 4 barn till innan Ebba avlider 1949. Emil gifter om sig först efter 11 år med Rut Andersson f.1912 och som är hemmadotter från Siringe Södergård. Dom får 2 barn tillsammans. Många hyresgäster finns under åren fram till 1980 då Brandmästaren Lars Molin f.1939 från Kularp, flyttar in med hustru och 3 döttrar. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Berghälla.