Torpet Simonstorp

under Krubbarp i Målens rote

Första boende i det nybyggda torpet är fd soldaten Jonas Simon f.1794 med hustrun Maria Stina Jansdotter f.1789 som med 4 barn kommer från Soldattorp Nr 8 på Krubbarp. Efter hustruns död 1849 flyttar Jonas år 1850 till en Bst på Hunneryds ägor. Den sista boende i torpstugan är Hemmansägaren Johan Oskar Ivan Johansson f.1894, som 1935 är nygift med Tyra Marta Linnea Axelsson f.1909, hemmadotter från Ingeryd Norrgård i Ölmstad. Dom förblir barnlösa. 1948 bygger Ivan och Tyra ett nytt hus, några meter från det gamla torpet och torpet får stå obebott tills det rivs runt 2000-talet.