Lilla Funkebo

under Ängsberg 1:2 i Pickarps rote

1827 till 1828 finns första boende i Bst. Det är Mjölnaren Otto Wilhelm Hellström f. 1802 med hustrun Sara Lena Abrahamsdotter f. 1797. Dom kommer från Hanefors. Dom får en dotter och samma år flyttar dom vidare till Jönköpings Slottsförsamling. 1860 kommer Skräddaren Sven Larsson f. 1832 från Roma på Karsnäs ägor. 1864 gifter han sig med Kristina Månsdotter Boman f. 1842 från Edeskvarna Södergård. Dom får 5 barn tillsammans. Redan 1888 antecknas han som sinnessjuk och tas in på Vadstena Hospital. Han kommer hem igen 1902. Sven dör 1907 av Lunginflammation. Kristina går bort 1915 av Hjärnblödning. Sista fasta boende är dottern Ida Kristina Larsson f 1872 bor kvar till 1945 då hon flyttar till Nya Ålderdomshemmet.