Lägenheten Vättersborg

under Edeskvarna Norrgård 2:4 i Edeskvarnas rote

1917 flyttar från ST Nr 7, soldaten Karl Emil Edstrand f.1872, med hustrun Anna Skoglund f.1872 in med 8 barn. Anna avlider 1948 och Karl Emil 1955.