Välkommen till Skärstad
Torpinventering

Vi är några personer i Skärstad som ville försöka dokumentera och bevara den odlar gärning som en gång gjorts av torparna och backstugesittarna och bevara detta för framtida generationer.

För att dela in Skärstad använder vi oss av 1727 års rot indelning som är 24 rotar, vilket för Skärstad socken innebär följande: Rävlinge, Alarp, Berghem, Råby, Lyckås, Målen, Gestra, Karsnäs, Rudu, Bosgård, Pikarp, Drättinge, Edeskvarna, Säby, Mykinge, Siggarp, Hillinge, Stickelösa, Torkelstorp, Flättinge, Hov, Siringe, Solberga, Kättilstorps.

För att göra torpinventeringen tillgänglig för alla och möjlighet att fortlöpande uppdatera har vi valt att publicera den på Internet. Detta är ett arbete som beräknas ta minst 5 år. Men vi är nog sista generationen som orkar med detta.

Det är vår förhoppning att på detta vis kunna bevara och förmedla ett stycke historia om vår bygd till kommande generationer.

Är någon intresserad av att hjälpa till och medverka i vår torpinventering så kontakta oss på skarstadtorp@gmail.com

Hasse Sahlberg   Mobil:  0702 – 84 14 19   Mail:  skarstadtorp@gmail.com