Välkommen till Skärstad
Torpinventering

Vi är några personer i Skärstad som ville försöka dokumentera och bevara den odlar gärning som en gång gjorts av torparna och backstugesittarna och bevara detta för framtida generationer.

Den tekniska utvecklingen har under dessa år som förflutit varit enorm. Från början läste vi kyrkböcker och skifteskartor på rullfilm och senare på microkort, allt i svart/vitt. Det som tillkommit är främst Internet och GPS. Dessa två saker har gjort att vi nu har nya möjligheter att torpinventera i Skärstad med nya möjligheter. Via Internet har man idag tillgång till kyrkoarkiven, historiska kartor, bl. a. skifteskartor i färg och mycket mera.

För att dela in Skärstad använder vi oss av 1727 års rot indelning som är 24 rotar, vilket för Skärstad socken innebär följande: Rävlinge, Alarp, Berghem, Råby, Lyckås, Målen, Gestra, Karsnäs, Rudu, Bosgård, Pikarp, Drättinge, Edeskvarna, Säby, Mykinge, Siggarp, Hillinge, Stickelösa, Torkelstorp, Flättinge, Hov, Siringe, Solberga, Kättilstorps.

Många intressanta lämningar finns kvar vid alla dessa gamla torp, såsom husgrunder, jordkällare, vattenkälla, odlingsrösen m.m. Och mycket finns kvar att upptäcka och förundras över. Du kan vid varje ställe finna fruktträd och blommor som planterats där och som överlevt alla år.
För att göra torpinventeringen tillgänglig för alla och möjlighet att fortlöpande uppdatera har vi valt att publicera den på Internet. Detta är ett arbete som beräknas ta minst 5 år. Men vi är nog sista generationen som orkar med detta.

Det är vår förhoppning att på detta vis kunna bevara och förmedla ett stycke historia om vår bygd till kommande generationer.

Är någon intresserad av att hjälpa till och medverka i vår torpinventering så kontakta oss på skarstadtorp@gmail.com

Finns intresse för någon att göra en likadan torp applikation som denna, kontakta då någon under ”kontakt” på www.habotorp.se.